Milieukwesties spelen een belangrijke rol in de ontwikkelingsmogelijkheden van een luchthaven. Vliegveldgroei leidt vaak tot een verhoogde druk op de omgeving van de luchthaven. Het meest prominente probleem is de geluidsbelasting, maar de lokale luchtkwaliteit en het risico van derden zijn ook belangrijke milieuaspecten.

Wij helpen luchthavens om zich binnen hun milieubeperkingen te ontwikkelen door hun milieuproblemen te identificeren. Optimalisaties om de beschikbare manoeuvreerruimte voor het milieu te benutten en advies te geven om er echt maximaal gebruik van te maken, zijn belangrijke aspecten van onze consultancy.
Ruimtelijke ordening is de sleutel tot een goede balans tussen de luchthaven en haar omgeving. Gebalanceerde ruimtelijke ordening is naar onze mening een essentiële voorwaarde voor een optimaal gebruik van een luchthaven, zowel op economisch als op milieugebied.

Onze diensten omvatten meestal:
Milieueffectbeoordelingsstudies uitvoeren rond luchthavens
Berekeningen van: geluidbelasting (vliegtuig, weg, industrie, spoor, cumulatie), risico voor derden, emissies, lokale luchtkwaliteit

Key features