Sinds de totstandkoming van het akkoord van Parijs nemen overheden, bedrijven en consumenten steeds meer verantwoordelijkheid voor het terugdringen van de CO2¬-uitstoot. Ook binnen de luchtvaartsector nemen managers hier in toenemende mate verantwoordelijkheid voor. Graag levert Adecs Airinfra de benodigde ondersteuning om tot een reductie van de CO2-uitstoot te komen.

Omdat elke luchthaven een unieke organisatie is in een unieke omgeving, geloven we in een oplossing op maat maar gebaseerd op een algemeen geaccepteerde benadering. Samen met Arcadis heeft Adecs Airinfra een methode tot CO2-reductie uitgewerkt dat gerelateerd is aan het internationaal bekende ‘Airport Carbon Accreditation’ programma. Onze benadering is gebaseerd op de vier certificatiefasen:

1. Analyse van de CO2-uitstoot: de CO2-voetafdruk van de luchthaven wordt berekend, wat resulteert in een overzicht van de CO2-uitstoot van zowel de luchthaven zelf als de luchtvaartgerelateerde activiteiten. De resultaten zullen worden gepresenteerd in een compact en begrijpelijk rapport. Zo kan de luchthaven inventariseren waar de prioriteit zou moeten liggen bij het reduceren van de CO2-uitstoot.

2. Reductie van CO2-uitstoot: er wordt een CO2-reductieplan opgesteld bestaande uit efficiënte en praktische maatregelen met als doel om de vooraf vastgestelde doelen te behalen. Dit zal resulteren in een ‘groener’ imago van de luchthaven. Een goed opgezet en realistisch CO2-reductieplan kan zelfs leiden tot kostenbesparingen voor de luchthaven.

3. Elkaar motiveren: duurzamer worden heeft pas een kans van slagen als alle betrokkenen aan het proces zullen deelnemen. Als luchthaven is het belangrijk om te inspireren om samen de CO2-uitstoot te reduceren. Dit kan leiden tot nieuwe mogelijkheden voor de luchthaven op het gebied van CO2-reductie en kostenbesparingen.

4. Compensatie: het gedeelte van de CO2-uitstoot dat niet kan worden gereduceerd op een kostenbesparende manier zal op een andere manier worden gecompenseerd. Dit leidt uiteindelijk tot een klimaatneutrale luchthaven.

Arcadis en Adecs Airinfra hebben hun krachten gebundeld om zo luchthavens op een zo goed mogelijke manier te kunnen begeleiden naar een klimaatneutrale toekomst. De ruime ervaring van Arcadis in het maken van CO2-voetafdrukken en het opzetten van CO2-reductieplannen worden gecombineerd met de ervaring en kennis van Adecs Airinfra op het gebied van airport IT en airport consulting.

Key features