Luchtvaartstudies

Een luchtvaartstudie omvat het analyseren van verschillende aspecten rond een luchthaven om veilige operaties voor instrumentvluchten te bepalen. Om deze veilige operaties te bereiken, heeft de ICAO Doc 8168: Procedures voor luchtvaartnavigatiediensten – vliegtuigoperaties (PANS-OPS) opgesteld.

De doelstellingen van ICAO PANS-OPS zijn het beschrijven van essentiële gebieden en de vereisten voor het opruimen van obstakels voor het realiseren van veilige instrumentvluchten. Met dit document is het mogelijk om instrumentele vliegprocedures te ontwerpen die veilige operaties garanderen of om vast te stellen of een obstakel

een ICAO-Bijlage 14 obstakelbeperkingsvlak kan doordringen en toch een veilige operatie kan garanderen. Wij zijn opgeleid in PANS-OPS Flight Procedure Design en kunnen dergelijke luchtvaartstudies uitvoeren voor uw luchthaven en omgeving. Door de jaren heen hebben we uitgebreide ervaring opgedaan.

Onze expertise omvat: internationale regelgeving, technische fundamenten, algemene ontwerpprincipes van procedures en criteria, ontwerp en kenmerken van vertrek- (OIS, MOC, PDG) en naderingsprocedures (ILS, NPA, RNAV), berekening van Obstacle Clearance Altitude and Height (OCA/H) en principes voor het ontwerpen van het luchtruim.

 

Vragen? Neem gerust contact met ons op! Tel: +31 (0)85 – 00 711 00 Mail: info@airinfra.eu

Key services

Obstakelbeperkingsvlakken bevinden zich in de buurt van luchthavens, net als Building Restricted Areas (BRA) rond de communication, navigation en surveillance (CNS) voorzieningen. Hoge obstakels in de omgeving, zoals windturbines, de ATC-toren, hangar(s) of masten kunnen interfereren met deze vlakken. Obstakels lager dan deze vlakken zijn toegestaan. In bepaalde situaties of locaties kunnen echter interfererende obstakels worden toegestaan. Heeft u vragen over uw eigen situatie? We kunnen hoogte-evaluaties van deze objecten uitvoeren met betrekking tot de vlakken en daarmee veiligheidsrisico’s analyseren.

PANS-OPS beschrijft de opbouw van visuele en instrumentele vliegprocedures. Op basis van deze ontwerpcriteria kunnen wij vertrek- en aankomstprocedures ontwerpen (Conventional Non-Precision, ILS Precision en RNAV-naderingen). Deze ontwerpen omvatten bijvoorbeeld beschermingsgebieden, het bepalen van het gemiste naderingspunt (MAPt), het begin van de klim (SOC) en de minimale obstakelvrijstelling (MOC).

Conventionele navigatie heeft grondinfrastructuur nodig met navigatiehulpmiddelen (VOR, NDB, DME) en zorgt ervoor dat vliegtuigen deze navigatiehulpmiddelen in de lucht passeren, waardoor inefficiëntie ontstaat door een langere vliegroute te gebruiken. On-board Area Navigation (RNAV) of Required Navigation Performance (RNP) systemen worden steeds meer gebruikt om de inefficiëntie te verbeteren. Het Performance Based Navigation (PBN) concept specificeert dat het RNAV en RNP-systeem voldoen aan de prestatievereisten op het gebied van nauwkeurigheid, integriteit, beschikbaarheid en continuïteit. Ground-based navigatie wordt steeds vaker vervangen door Satellite-based navigatie, zoals Global Navigation Satellite Systems (GNSS). GNSS kan drie vormen van systemen bevatten: ABAS (Aircraft-Based Augmentation Systems), SBAS (Satellite-Based Augmentation Systems) of GBAS (Ground-Based Augmentation Systems). Wij hebben ervaring met het PBN-concept en we passen dit bijvoorbeeld toe om de geluidshinder rond de luchthavens te verminderen door routes te optimaliseren en voorspelbare vliegroutes te verbeteren. Vergroting van de capaciteit van luchthavens via een op satellieten gebaseerde instrumentnaderingsprocedure is ook mogelijk.